Posts made in januari, 2013

Ny order sporthall Rosvalla

Posted on jan 14, 2013

Ventilationsprojekt har erhållit på uppdrag av PEAB att utföra entreprenaden för ventilation och styr- och övervakning till ny sporthall Rosvalla.

Läs mer