Energi och Inneklimat

Företaget startades 2004 av Lars-Olof Bertilsson och Stefan Franzén och har växt under åren. Idag är Energi & Inneklimat AB ett service- och underhållsföretag och har tillsammans med systerföretagen i Ventilationsprojekt-gruppen ett 100-tal anställda.

Energi och Inneklimat är en heltäckande samarbetspartner inom fastighet tekniska installationer med en bred kunskap och lång erfarenhet. Inga fastighetsägare är för stora eller för små för att utnyttja vår service. Underhållsarbete inom ventilation, värmesystem och kylsystem är ryggraden i vår organisation, där vi erbjuder våra kunder ett högkvalitativt arbete från utförande till uppföljning och dokumentation av serviceobjekten.

Energi & Inneklimat AB ger dig:


  • Installation och service av kylsystem för komfortkyla, storkökskyla, processkyla samt butikskyla. Vår kylavdelning har hög kompetens och lång erfarenhet av olika typer av system.
  • Årlig kontroll av kylanläggningar samt upprättande av erforderlig dokumentation till myndigheter.
  • Vi utför OVK-besiktningar med olika intervall beroende på typ av byggnad/verksamhet och syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.
  • Injustering av luftflöden är viktigt för ett bra inomhusklimat. Genom injustering kan problem med drag och dålig luft minimeras, samtidigt som gällande krav uppfylls.
  • Genom energiinventeringar skapas en bild över energiflödena i fastigheten. Endast genom att ha en bra kontroll över energiflödena kan rätt åtgärder utföras för att minska energiförbrukningen.
  • Vi utför service och installation av styr- och övervakningssystem för fastighetsinstallationer. Som systemintegratör till Johnson Controls och REGIN/Exomatic är vi en samarbetspartner med långsiktiga styr- och reglerlösningar.
  • Vi projekterar och installerar en färdig lösning som är utformad enligt kundens behov och önskemål.
  • Kvalitet och miljö Vi är ackrediterade av Incert, kategori 1 som är den högsta kategorin för arbete med kyl- och värmepumpar. Vi har även riksbehörighet K för att utföra funktionskontroll av ventilationssystem – obligatorisk ventilationskontroll.

Kontakta oss!