Ventilationsprojekt förvärvar en majoritetsdel i Ventilationstjänst i Katrineholm AB

Som ett led i företagets fortsatta expansion och för att utöka vår service till marknaden genom lokal representation har Ventilationsprojekt förvärvat en majoritetsdel i Ventilationstjänst i Katrineholm. För Ventilationsprojekt är detta ytterligare ett steg i företagets affärsutvecklingsplan.

Dick Andersson kommer fortsatt att vara ansvarig för verksamheten i Ventilationstjänst i Katrineholm AB.

Fredrik Ljungkvist
VD
Ventilationsprojekt i Sverige AB
070-383 41 29

www.ventilationstjanst.com