Nytt projekt, Linköping

Ventilationsprojekt i Linköping har erhållit order om att utföra luftbehandlingsentreprenaden för nybyggnad av 164 st. lägenheter i Kv Elittruppen 3 i den snabbt växande stadsdelen Södra Ekkällan i Linköping.

Projektet är Svanenmärkt och beställare är Bonava.
Projektet beräknas vara klart vår/sommar 2020.

elittruppen