Nytt projekt, Linköping

Ventilationsprojekt i Linköping har erhållit order om att utföra luftbehandlingsentreprenaden i samband med upprustning av stadsdelen Valla Fridhem. Projektet avser renovering av totalt 108 lägenheter i Kv. Orrspelet 1 Linköping.

Beställare är Stångåstaden AB. Projektet beräknas pågå fram till årsskiftet 2020/2021.