Nytt projekt; Norrköping

Ventilationsprojekt har erhållit luftbehandlings- och styr/övervakningsentreprenaden att installera ny ventilation i ombyggnaden av Gamla Rådstugan 1 åt Corallen och PEAB.