Posts Tagged "Köping"

Nytt projekt; Köping

Posted on jan 10, 2016

Ventilationsprojekt har erhållit order om att utföra processventilations-, luftbehandlings- och styr/övervakningsentreprenaden i samband med ombyggnad av industrilokaler, showroom, konferens och kontor åt...

Läs mer

Nytt projekt; Köping

Posted on nov 1, 2015

Ventilationsprojekt har erhållit order i energibesparingssyfte att byta 1 st FTX-aggregat på Volvo i Köping åt Volvo.

Läs mer