Björkmossen

Vård och omsorgsboende

Kontor
Ventilationsprojekt Södertälje

Arbetsområde
Ventilation och Styr

Beställare
Skanska Sverige AB