VD Robin Franzén
robin.franzen@ventilationsprojekt.se

Projektledare Anders Johansson
anders.johansson@ventilationsprojekt.se

Projektledare Mattias Nilseryd
mattias.nilseryd@ventilationsprojekt.se

Serviceledare Peo Lindström
peo.lindstrom@ventilationsprojekt.se

Ventilationsprojekt i Norrköping AB​​
Post:
Box 6103​​​​
600 06 Norrköping
Besöksadress:
Vagngatan 10 A, Norrköping

011 – 18 71 00
info.norrkoping@ventilationsprojekt.se
Pdf-faktura: invoice.norrkoping@ventilationsprojekt.se

VD Fredrik Ljungkvist
fredrik.ljungkvist@ventilationsprojekt.se

Filialchef Mikael Ydrenius
mikael.ydrenius@ventilationsprojekt.se

Projektledare Andreaz Nordlie
andreaz.nordlie@ventilationsprojekt.se

Projektledare Douglas Englund
douglas.englund@ventilationsprojekt.se

Servicechef Anders Hasselkvist
anders.hasselkvist@ventilationsprojekt.se

Filialchef Jesper Karlsson
jesper.karlsson@ventilationsprojekt.se

Ventilationsprojekt i Nyköping AB​​
Wahlströms Väg 8
611 38 Nyköping

0155 – 26 86 21
info.nykoping@ventilationsprojekt.se
Pdf-faktura: invoice.nykoping@ventilationsprojekt.se

Ventilationsprojekt i Södertälje AB​​
Post:
Wahlströms Väg 8
611 38 Nyköping

Besöksadress:
Wedavägen 1A, Södertälje

08- 556 952 50
info.nykoping@ventilationsprojekt.se
Pdf-faktura: invoice.nykoping@ventilationsprojekt.se

Ventilationsprojekt i Linköping AB
Norra Oskarsgatan 25
582 73 Linköping

013 – 25 33 60
info.linkoping@ventilationsprojekt.se
Pdf-faktura: invoice.linkoping@ventilationsprojekt.se

VD Thomas Klangsell
thomas.klangsell@ventilationsprojekt.se

Entreprenadchef Daniel Karlsson
daniel.karlsson@ventilationsprojekt.se

Projektledare Fredric Stolt
fredric.stolt@ventilationsprojekt.se

Projektledare Niklas Falck
niklas.falck@ventilationsprojekt.se

Ventilationsprojekt i Eskilstuna AB
Glasgatan 19 B
731 30 Köping

0221 – 820 62
info.eskilstuna@ventilationsprojekt.se
Pdf-faktura: invoice.eskilstuna@ventilationsprojekt.se

Ventilationsprojekt i Katrineholm AB
Västgötagatan 18
641 36 Katrineholm

0150 – 555 10
info.katrineholm@ventilationsprojekt.se
Pdf-faktura: invoice.katrineholm@ventilationsprojekt.se

Certifierad partner: