Furuborgskolan etapp 2

Västerås

Kontor
Ventilationsprojekt Södertälje

Arbetsområde
Rör och styr

Beställare
Cobab Sverige AB