Furuliden

Serviceboende

Kontor
Ventilationsprojekt Katrineholm

Arbetsområde
Ventilation och styr

Beställare
PEAB