Kv Valhall

Kontor
Ventilationsprojekt Södertälje

Arbetsområde
Ventilation och styr

Beställare
ED Bygg Sverige AB