Loke

Förskola

Kontor
Ventilationsprojekt Katrineholm

Arbetsområde
Ventilation och styr

Beställare
Vingåkers kommunfastigheter AB