Nybyggnation av Valkeboskolan med Botrygg som entreprenör och på uppdrag av Linköpings kommun.
Mer info om uppdraget finns på Botryggs webb.