Vi har tilldelats entreprenaden på Eskilshem 4:7 och 4:8 i Eskilstuna.

I projektet skall 189 nya lägenheter produceras tillsammans med en förskola med eget kök samt ett parkeringsgarage.

Detta är Ventilationsprojekt i Eskilstunas enskilt största order sedan bildandet.

Beställare är Tuna Entreprenad och slutkund Eskilstuna Kommunfastigheter.