Oxelöskolan

Oxelösund

Kontor
Ventilationsprojekt Nyköping

Arbetsområde
Ventilation Nyproduktion

Beställare
NCC Construction AB