Nu är 2020 års medarbetarundersökning sammanställd för alla våra orter. Stort tack till alla våra medarbetare som svarat med era åsikter och synpunkter. Vår målbild handlar om att vara en trygg och stabil arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar våra medarbetare på ett bra sätt.

Vi kan nu med glädje meddela att trots ett pandemi-år har vi ökat på i princip alla enheter betydligt på totalen från ett redan bra resultat till något ännu bättre? Utifrån undersökningen uppfattas Ventilationsprojekt som ett framgångsrikt företag med en positiv tillväxt med medarbetare som tar ett stort ansvar för sitt arbete och upplever stor respekt och vänlighet mellan sina kollegor.

Vi har ökat vårt NMI* till 84 (79 2019) och ökat vårt eNPS* till 43 (27 2019)

*NMI, är vårt Nöjd-medarbetar-index, baserat på 3 frågor där 84/100 är mycket nöjda med Ventilationsprojekt som arbetsplats

*eNPS värdet mäts på en skala -100 och 100. Över 0 räknas som ett bra resultat och över 20 väldigt bra