Scania Gjuteriet

Södertälje

Kontor
Ventilationsprojekt Södertälje

Arbetsområde
Ventilation

Beställare
Skanska Sverige AB