Slottsskolan

Högstadieskola

Kontor
Ventilationsprojekt Katrineholm

Arbetsområde
Ventilation och styr

Beställare
Tegelstaden Bygg AB