Sörmlands Museum

Nyköping

Kontor
Ventilationsprojekt Nyköping

Arbetsområde
Ventilation & Styr Nyproduktion

Beställare
NCC Construction AB