Umami Park

Centralkvarteret

Kontor
Ventilationsprojekt Södertälje

Arbetsområde
Ventilation

Beställare
Bygg R1 AB