Våra projektledare och VD:ar på Ventilationsprojekt har genomgått en arbetsmiljöutbildning. Under dag 2 behandlades följande teman:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, inkl. arbetsbelastning och kränkande särbehandling
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Diskrimineringslagen
  • Ensamarbete
  • Hot och våld
  • Första hjälpen och krisstöd

Mycket bra reflektioner i grupperna under dagen och perfekt start på 2020.