Vasa Handelsplats

Södertälje

Kontor
Ventilationsprojekt Södertälje

Arbetsområde
Ventilation och styr

Beställare
Fastec Sverige AB