Ventilationsprojekt har av Tuna Entreprenad fått förtroendet på Önstaskolan i Västerås för ventilation och styr/övervakning.

Projektet omfattar anpassning av ventilationen för dagens krav på luftomsättningar samt nya utökade personbelastningar.

Förutom anpassning och komplettering med VAV ska 13st befintliga aggregat bytas till nya och hela skolans styr/övervakningssystem bytas ut.

Projektet beräknas vara helt färdigt i slutet av 2023.