15 Oktober 2020

Vi är glada över att kunna informera alla våra medarbetare och kunder om att Ventilationsprojekt har ingått ett partnerskap med Ventab och Installationsbolaget. Tillsammans bildar vi en stark installationsgrupp, Currentum, inom ventilation, fastighetsautomation, VS och sprinkler med kontor i Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm och Köping/Eskilstuna.

Ventilationsprojekt, Ventab och Installationsbolaget kommer att behålla sina egna varumärken, sin väletablerade företagskultur och lokala förankring för kunder såväl som medarbetare. Samtidigt kommer bolagen att stärkas av att ingå i en större grupp genom bland annat ett bredare kunderbjudande, ökade resurser och förstärkt marknadstäckning. För Ventilationsprojekts medarbetare innebär partnerskapet att vi kommer att kunna satsa ännu mer på personal- och verksamhetsutveckling.

Den nya gruppen omsätter runt 900 miljoner kronor med över 300 medarbetare och har stark marknadstäckning i både västra och östra Sverige. Nuvarande ägare är fortsatt aktieägare också i den nya gruppen, tillsammans med Axcel som kapitalstark partner. Vi planerar tillsammans för fortsatt utveckling och expansion av verksamheten i hela Sverige inom våra nuvarande och kompletterande teknikområden.

Bildandet av den nya gruppen, Currentum, innebär att vi tillsammans kommer att få ett ännu starkare kunderbjudande och fler affärsmöjligheter.

Vad innebär detta för dig som är kund eller leverantör idag?
Befintliga avtal och uppdrag fortsätter som vanligt och är högsta prioritet.

Om Currentum
Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av:

Ventilationsprojekt har funnits sedan 1993 och är idag ledande inom ventilation på orterna Nyköping/Södertälje, Norrköping, Linköping, Köping/Eskilstuna och Katrineholm. Ventilationsprojekt har cirka 120 medarbetare och omsätter omkring 300 miljoner kronor.

Ventab är en av de största och mest erfarna aktörerna inom ventilation och fastighetsautomation i Västsverige med huvudkontor i Göteborg sedan 1977. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr omsätter idag omkring 300 miljoner kronor med drygt 80 anställda.

Installationsbolaget startades i Göteborg 2000 och finns idag även i Stockholm. Installationsbolaget utför alla typer av rör- och sprinklerinstallationer, sysselsätter ca 115 anställda och omsätter mer än 300 miljoner kronor.

Kontaktuppgifter Currentum AB:

Stefan Franzén, ordförande Ventilationsprojekt AB
Email: stefan.franzen@ventilationsprojekt.se
Tel.: +46 705 35 80 98

Hillevi Skötte, VD Ventab AB
E-mail: hillevi@ventab.se
Tel.: +46 709 62 76 48

Sören Adolfsson, VD Installationsbolaget AB
E-mail: soren@installationsbolaget.se
Tel.: +46 702 65 21 40