Visionsbild för Sandbäcksskolan, fasad mot väst. Det sker en utbyggnad och ombyggnad av skolan för att kunna ge plats för 700 elever från förskoleklass till årskurs sex. Tillbyggnaden beräknas vara klar till vårterminen 2022.

Ventilationsprojekt i Katrineholm fortsätter att bygga skolor.

Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.

Vi är väldigt glada att få vara med att ta fram ventilationslösningar till nya skollokaler samt att ordna bättre i de befintliga som sys ihop med det nya ventilationsaggregatet.

Vi tackar Tegelstaden Bygg för förtroendet att göra ventilations och styrentreprenaden.

Beställare är Katrineholms kommun.