Ventilationsprojekt i Norrköping har fått uppdraget att projektera och utföra ventilationen på Yllefabriken, etapp 2, i Norrköping.
Beställare är SEFAB och slutkund Gamlebro.