Yllefabriken

Lägenheter & kontor

Kontor
Ventilationsprojekt Norrköping

Arbetsområde
Ventilation och styr

Beställare
SEFAB/Gamlebro